You are here

UNIPASS : De telling

meeting-point-idtech-unipass

Weten welke personen, werknemers en bezoekers, aanwezig zijn op uw site in noodgevallen (veiligheidskwestie!)

Concreet, hoe gaat het in zijn werk?

In geval van grote problemen (brand, …), is het van cruciaal belang om te weten hoeveel personen er verondersteld worden zich in de gevarenzone te bevinden. De functie « telling » maakt het mogelijk om, in geval van problemen, het personeel en de bezoekers op te lijsten die zich in een of meerdere gecontroleerde zones bevinden en die zich nog niet hebben gemeld aan een controlepunt (evacuatiepunt). De te controleren zones en de evacuatiepunten kunnen worden ingesteld.

Het scherm van de telling toont de lijst met aanwezige personen in de vooraf geconfigureerde zones. Personen verdwijnen van deze lijst vanaf het moment dat zij zich identificeren aan het evacuatiepunt. De telling gebeurt live. Daarom worden de prikkingen van de personen meteen behandeld. Het is mogelijk om op elk moment een lijst te raadplegen op het scherm (personeelsleden en bezoekers). Ter herinnering: deze lijst toont enkel de personen die zich nog niet hebben gemeld aan het evacuatiepunt.

De te controleren perimeter moet uitgerust zijn met badgelezers aan de in- en uitgang. Zones die zich binnenin de perimeter bevinden, hebben genoeg aan een in-lezer. Het evacuatiepunt mag bestaan uit een of meerdere lezers.