You are here

CCTV

Net als bij de integratie van alarmsystemen, kan onze software Uniguard worden uitgebreid met het beheer van de videobewaking.

Wij stellen u een interface voor naar video-opnameapparaten (DVR) en software voor videobeheer van derden (VMS). Via deze interface kunnen gebruikers live of opgenomen beelden, direct vanaf de Uniguard-stations voor alarmbeheer, controleren en weergeven.

 

 

Cameraintegratie

Naar het voorbeeld van wat we met de integratie van alarmsystemen doen, kan onze Uniguard-software worden uitgebreid tot het beheer van de camerabewaking. Wij stellen U een interface naar derde digitale videorecorders voor. Dankzij deze interface kunnen de gebruikers live beelden of beelden die rechtstreeks worden geregistreerd vanop de posten voor het Uniguard-alarmbeheer controleren en in beeld brengen.

Met de integratie Uniguard/digitale videorecorder kunt U onder andere

 • de schakeling en de positie van de camera's op basis van dynamische plannen beheren;
 • live beelden of beelden die in het verleden werden geregistreerd bekijken;
 • video-opnames met betrekking tot de alarmen in beeld brengen;
 • opnames starten naar aanleiding van alarmen of gebeurtenissen;
 • alarmen genereren naargelang van de videoanalyse of het signaalverlies;
 • "gebufferde" beelden bekijken en dus de actie vóór het alarm in beeld brengen;
 • de opnameparameters wijzigen naargelang van het feit of alarmen of gebeurtenissen al dan niet aanwezig zijn;
 • alarmgebeurtenissen aan video-opnames op een of meerdere gesynchroniseerde camera's linken;
 • de cycli van de omschakeling van beelden selecteren die naar de monitor moeten worden verstuurd;
 • de visuele controle van de gebeurtenissen;
 • de interactie tussen de alarmen en de plaats van de domes;
 • de informatie (camera, datum en uur) in de gegevensbank registreren en raadplegen als gevolg van een alarm.

Datasheet - Uniguard/ CCTV